Beth yw’r rhaglen GGRD?

Mae PBC4GGR yn rhan o raglen ehangach o bum prosiect GGR a chanolbwynt cydgysylltu, a ariennir o dan y Strategic Priorities Fund o fewn UKRI.